Thomas Van Dalen: Fotograaf, trouwfoto's, huwelijksfotograaf, portret, newborn, zwangerschap, communie
VAN DALEN

FOTOGRAFIE


" S t e e d s  o p  z o e k  n a a r  d a t  u n i e k e  m o o i e  b e e l d.  

H e t  v a s t l e g g e n  v a n  j u l l i e   t r o u w d a g,   z o e k e n d

 n a a r  e m o t i e,  k a r a k t e r,  c o m p o s i t i e,  h e t  l e v e n  z o a l s  h e t  i s.  

V e r n i e u w e n d  m a a r  t o c h  o o k  k l a s s i e k.  

S a m e n  m e t  j u l l i e  o p  w e g,  v o o r  e e n  s u p e r  g e s l a a g d  f e e s t!  

F o t o' s  d i e  j e  j e  l e v e n  l a n g  z a l  k o e s t e r e n! ''  
 '' é é n   w o o r d:  W a u w!  W e  z i j n  e c h t  o m v e r  g e b l a z e n  d o o r  d e  f o t o's !! 

W a t  e e n  f a n t a s t i s c h e  k w a l i t e i t   e n  z o  m o o i  a f g e w e r k t,  

j e  h e b t  e c h t  e e n  t a l e n t  e n  d a t  m a g  g e w e t e n  z i j n!  

O o k  o n z e  f a m i l i e  e n  v r i e n d e n  z i j n  e n o r m  o n d e r  d e  i n d r u k! '' 

J a n n y  e n  E l i n e  B o m a n s
B e n  j e  e n t h o u s i a s t  o v e r  m i j n  f o t o g r a f i e  e n  w i l  j e  g r a a g  d a t  i k  j o u w  t r o u w d a g  v a s t  k o m  l e g g e n?

 N e e m  d a n  s n e l  c o n t a c t  m e t  m i j  o p.

 V e e l  a a n v r a g e n  k o m e n  e e n  h a l f  j a a r  v a n  t e  v o r e n  b i n n e n.T h o m a s  v a n  D a l e n

 H u w e l i j k s f o t o g r a a f  

P o r t r e t  f o t o g r a a f  

M u i z e n  M e c h e l e n

t e l  0 4 9 4 /  0 3  1 7  4 5


t h o m a s . e s t h e r v a n d a l e n @ h o t m a i l . c o m
Powered by SmugMug Log In